Kelas 1B (Putra)
1. Jason Pradipta Hartono
2. Ubaidillah
3. Ilham Abdul Jabbar
4. Zaid Abdullah Alhanif
5. Abdullah Zaidan
6. Elang Uttara Sulistyo
7. Yusuf Haidar Al Bukhori
8. Ghibran Dary Abiyyu
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kelas 1A (Putri)
1. Shezan Sana Arhiyah
2. Kalilah Yuriqa Anakisha
3. Athiya Fakhma Azizah
4. Shanum Elmyra Reandri
5. Aisyah Azzahra Arrachman
6. Khaulah Nabilah
7. Callysta Aishalina Marsha
8. Aisha Shakayla Fayda
9. Naila Zafina Sakhi
10. Fatimah Azzahra

Kelas 1D (Putra)

1. Muhammad Miizaan Arsakha
2. Deevanka Hasbih Ramadhan Giyanto
3. Syafiq Aditry
4. Anindya PS
5. Danendra Yusuf Prasetyo
6. Abdullah Yahya Aufatthar Syarif
7. Ahmad Alby Jibril Al Anwar
8. Muhammad Al Fatih Ghazi
9. Muhammad Abdullah Halim
10.
11.
12.
13.
14.