Siswa 2021-2022

Siswa Kelas 1 2021-2022

Posted on

Kelas 1B (Putra) 1. Jason Pradipta Hartono 2. Ubaidillah 3. Ilham Abdul Jabbar 4. Zaid Abdullah Alhanif 5. Abdullah Zaidan 6. Elang Uttara Sulistyo 7. Yusuf Haidar Al Bukhori 8. Ghibran Dary Abiyyu 9. Keefe Athalla Al Akbar 10. 11. 12. 13. 14. Kelas 1A (Putri) 1. Shezan Sana Arhiyah 2. Kalilah Yuriqa Anakisha 3. […]